Brev från USA. - 2018-05-18

Att få brev från USA är helt klart dagens höjdpunkt! Ansökan om uppgradering till instruktör nivå II i centrerad ridning är godkänd!

26084428-zYo9pjpg