Elevpresentation 4 - 2018-04-18

Elevpresentation 4, Hedvig Ahlsten.
"Elettra har stor och bred kunskap både om hästens och människans rörelsemekanik och inlärning, och ett bra pedagogiskt sätt att förmedla sitt vetande. Hon har ett enormt öga för vad just jag som ryttare behöver vägledning i och kan med enkla medel lotsa mig till en mer fördelaktig sits där jag nyttjar mig bättre och där med underlättar för hästen och får en mycket bättre inverkan på den. Hennes ödmjuka sätt både mot häst och ryttare gör att inlärningen både går fort och är rolig."

25943823-YfjWhjpg